Οι Υπηρεσίες μας.

Η εταιρεία  Σιδερίδης  συστάθηκε νομικά το 1996 ( με 5 χρόνια προϋπηρεσία στη Γερμανία )

με έδρα το Κιλκίς και αντικείμενο εργασιών Τηλεσκοπικών Γερανών.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ

ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ

ΚΛΑΡΚ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΦΟΡΤΙΩΝ  ΣΕ  ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ  ΜΕ  ΓΕΡΑΝΟΥΣ  ΚΑΙ  ΚΛΑΡΚ

ΦΟΡΤΟ-ΕΚΦΟΡΤΟΣΕΙΣ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΓΕΡΑΝΟ  Η’  ΚΛΑΡΚ

ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ  ΦΟΡΤΙΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΜΕ  ΓΕΡΑΝΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΜΕ  ΣΤΑΘΕΡΟ  ΚΑΛΑΘΙΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


ΕΙΔΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΒΑΡΕΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΒΑΡΕΩΝ  ΚΑΙ  ΟΓΚΩΔΩΝ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΣΕ  ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ  ΜΕ  ΓΕΡΑΝΟΥΣ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΟΔΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ  ΒΑΡΕΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ   ΦΟΡΤΗΓΩΝ


© {2021} Developer - i2iRepair Τάσος Χινιτίδης - 6980 250 184